Enviromentální smutek a možné řešení problémů

Problémy Všechny environmentální problémy úzce souvisí. Jeden způsobuje druhý, druhý způsobuje první a třetí a tak dále. Jde o jakýsi velmi začarovaný kruh, který nás rychleji a rychleji posílá ke zkáze. Každým rokem kvulí naší činnosti vyhubíme desetitisíce druhů živých organismů. Postupně ničíme jednou dokonalé, ale nyní křehké ekosystémy, jako domino, padající dál a dál až jednoho dne zjistíme, že už ani pro nás nic nezbylo. V tomto článku se pokusím popsat ty největší problémy, s tím že vždy zkusím navrhnout nějaké možné řešení....

June 12, 2021 · 12 min · Me

Do you feel old yet?

Oh yeah I do, and I am only 15! I don’t want to age just now. what is wrong with me I am scared of getting old My grandpa gave me lessons about how should I not hurry with life. He told me how he and his friends always wanted to move to the next step - get the ID, become adult, graduate, find a job, move out, build a house....

April 1, 2021 · 2 min · Me

Teaching zoomers how to code

The problems A lot of kids (12-13yo) start to attend my lessons because they think they want to do programming but then they come and start minecraft instead of focusing just a little bit. It’s hard to tear them away from it because I am not the type of person that would force them to do something. Getting their focus It’s hard to make kids focus to anything. They want to do fun stuff, and coding basics in Python may not seem just as fun as Minecraft to the average kid....

March 30, 2021 · 5 min · Me

Think about space

I watched some of melodysheep’s videos recently - a friend sent me a link to the Timelapse of the future. Even though I watched it last year, i hit play, and it blown my mind once again. I had to watch all his space stuff. I have to say, these guy’s videos are on another level. It’s not just the quality of the animation, sound and speech that makes these videos so interesting....

February 27, 2021 · 3 min · Me